Nhat_Smile
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-12-05 14:02:07
2019-12-18 19:29:40
Offline
***.***.***.144
3474 giờ
56
21,586,657 $
( Trong người: 34,473 | Ngân hàng: 21,552,184 )
129
Pershing Square ( 1518.31006, -1662, 13.55 )
2002-07-28

Glendale

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Blade

Vị trí đỗ: The Camel's Toe
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Jetmax

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 175 () - 175 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 899
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Cropdust

Vị trí đỗ: Market
Máu: 967
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 915
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

ID: 18937

Có thể giao dịch

ID: 18938

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 11749

Không thể giao dịch

ID: 19776

Không thể giao dịch

ID: 321

Có thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn