Nhan_Lucius

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
1
Crimes
2019-11-04 09:00:29
2020-03-27 21:43:56
Offline
***.***.***.52
215 giờ
11
380,073,235 $
( Trong người: 345,641,887 | Ngân hàng: 34,431,348 )
32
Dillimore ( 705.71997, -481.81, 16.19 )
1997-06-14

PCJ-600

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 933
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 915
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 892
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 984
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Elegy

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 941
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 24 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 819
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 3245
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 71 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Fort Carson
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 58 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 987
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sandking

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 824
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 48 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19163

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn