Nhan_Le
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-05-17 11:51:36
2020-01-12 14:46:42
Offline
***.***.***.39
357 giờ
13
22,533,726 $
( Trong người: 1,434,292 | Ngân hàng: 21,099,434 )
5
The Farm ( -1036.53003, -1071.75, 129.17999 )
2003-08-29

FCR-900

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 115 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 882
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1792
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 808
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18639

Có thể giao dịch

ID: 19318

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn