Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/FCGM33
Vào lúc: 2020-05-30 15:02:26
Sẽ mở khóa vào lúc: 2020-07-29 00:00:00
Nguyen_AnhTu

VIP Gold

0
Warnings
14
Arrested
45
Crimes
2018-08-16 09:46:45
2020-05-30 12:00:15
Offline
***.***.***.107
438 giờ
16
2,469,025 $
( Trong người: 1,875,875 | Ngân hàng: 593,150 )
19
Queens ( -2427.36011, 526.09998, 30.38 )
2003-10-22

Tampa

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 951
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 981
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 3548
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 958
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: King's
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn