Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: KhongThichHopChoi/GL01
Vào lúc: 2020-06-18 22:49:05
Sẽ mở khóa vào lúc: 2034-02-25 00:00:00
NguyenTan_Ngoc
0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2018-04-03 15:28:01
2020-05-17 18:15:22
Offline
***.***.***.172
413 giờ
15
0 $
( Trong người: -751,572,227 | Ngân hàng: 751,572,227 )
3
Market ( 1270.57996, -1323.03003, 15.16 )
2000-01-27

FBI Truck

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 4401
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 201 () - 181 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 699
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 83 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn