NguyenMinh_Hung
0
Warnings
2
Arrested
11
Crimes
2016-11-25 01:13:39
2020-07-10 22:24:34
Offline
***.***.***.247
1284 giờ
28
684,727,581 $
( Trong người: 304,717,201 | Ngân hàng: 380,010,380 )
69
Downtown Los Santos ( 1461.41003, -1330.05005, 13.55 )
2003-12-15

Romero

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 871
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 203 () - 238 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 373

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 2044

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn