NguyenHoang_Tu
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-03-22 06:31:33
2019-11-09 17:46:14
Offline
***.***.***.165
408 giờ
22
5,015,919 $
( Trong người: 539,570 | Ngân hàng: 4,476,349 )
8
Whetstone ( -2026.85999, -2196.96997, 52.33 )
1999-12-12

Jester

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1861
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 772
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 70 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 839
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Euros

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18961

Có thể giao dịch

ID: 18917

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18638

Có thể giao dịch

ID: 18896

Có thể giao dịch

ID: 18964

Có thể giao dịch

ID: 19136

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn