Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam/FC
Vào lúc: 2020-06-22 16:41:53
Sẽ mở khóa vào lúc: 2034-03-01 00:00:00
Nghia_Cool

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2020-04-11 15:44:33
2020-06-22 16:41:54
Offline
***.***.***.28
179 giờ
9
747,157,920 $
( Trong người: 745,863,678 | Ngân hàng: 1,294,242 )
38
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
1997-08-13

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 932
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 60 () - 44 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 6786
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn