Nghia_BTB
0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2017-07-12 08:57:05
2020-03-28 21:46:13
Offline
***.***.***.146
478 giờ
16
274,910,662 $
( Trong người: 1,588,835 | Ngân hàng: 273,321,827 )
53
Verona Beach ( 1145.64001, -1664.08997, 13.78 )
1987-01-09

Picador

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 56 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 53 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 980
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 47 () - 109 ()
Độ bánh xe : Không có

Caddy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 495
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4593
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19010

Có thể giao dịch

ID: 18943

Có thể giao dịch

ID: 335

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn