Mr_Bull

VIP Gold

0
Warnings
5
Arrested
22
Crimes
2019-10-02 08:33:58
2020-01-26 23:22:09
Offline
***.***.***.248
732 giờ
21
668,438,796 $
( Trong người: 666,599,305 | Ngân hàng: 1,839,491 )
4
Idlewood ( 1845.58997, -1536.43005, 13.54 )
1999-11-24

Savanna

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2279
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 201 () - 181 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1476
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 566
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

AT-400

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19012

Có thể giao dịch

ID: 19023

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn