Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/FC
Vào lúc: 2019-10-19 13:26:45
Sẽ mở khóa vào lúc: 2020-02-16 00:00:00
MinhDy_Max
0
Warnings
5
Arrested
13
Crimes
Không rõ
2019-10-19 13:26:46
Offline
***.***.***.113
1185 giờ
31
970,000 $
( Trong người: 970,000 | Ngân hàng: 0 )
50
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
1993-07-17

Infernus

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1551
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1853
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 918
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 18979

Không thể giao dịch

ID: 18978

Không thể giao dịch

ID: 19137

Không thể giao dịch

ID: 19015

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn