MD_Kangs

VIP Gold

0
Warnings
8
Arrested
17
Crimes
2019-02-19 11:56:59
2020-08-02 17:47:45
Offline
***.***.***.242
828 giờ
23
1,462,851,363 $
( Trong người: 460,869,181 | Ngân hàng: 1,001,982,182 )
6
Little Mexico ( 1760.26001, -1615.68005, 14.44 )
2001-07-15

Maverick

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 5144
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 6730
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 5850
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6926
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6984
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Duneride

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Tanker

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bobcat

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 7865
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18642

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn