Long_Kon
0
Warnings
6
Arrested
13
Crimes
2019-06-06 01:19:18
2020-05-27 20:33:50
Offline
***.***.***.148
329 giờ
15
8,300,567 $
( Trong người: 434,707 | Ngân hàng: 7,865,860 )
38
Downtown ( -1919.08997, 301.54001, 41.05 )
1997-02-17

Cheetah

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 848
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 858
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 992
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 51 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 684
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 75 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn