Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2019-10-03 23:25:56
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-06-11 00:00:00
Lion_Blue
0
Warnings
12
Arrested
36
Crimes
2016-11-02 12:13:06
2019-10-04 18:59:35
Offline
***.***.***.36
416 giờ
20
1,121,712,696 $
( Trong người: 1,116,204,386 | Ngân hàng: 5,508,310 )
45
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
1997-08-18

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 822
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 35 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 603
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 19037

Có thể giao dịch

ID: 19897

Có thể giao dịch

ID: 19085

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn