KuDor_Hiep

VIP Gold

0
Warnings
35
Arrested
116
Crimes
2018-01-22 19:36:58
2020-01-18 21:23:45
Offline
***.***.***.94
646 giờ
19
2,196,989 $
( Trong người: 1,060,398 | Ngân hàng: 1,136,591 )
6
None ( -1138.10999, 2890.26001, 9993.12988 )
2000-03-16

Infernus

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2224
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dinghy

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn