Kid_Map
0
Warnings
2
Arrested
8
Crimes
2013-10-24 11:49:51
2020-08-03 19:56:41
Offline
***.***.***.226
2832 giờ
47
573,689,757 $
( Trong người: 22,944,382 | Ngân hàng: 550,745,375 )
54
Queens ( -2449.67993, 543.48999, 29.62 )
1998-09-28

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2396
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1948
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 23 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 991
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19418

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn