Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2019-10-26 23:15:47
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-07-04 00:00:00
Kha_Huynh
0
Warnings
3
Arrested
8
Crimes
2019-02-25 18:02:04
2019-10-26 21:17:49
Offline
***.***.***.61
178 giờ
9
9,724 $
( Trong người: 9,723 | Ngân hàng: 1 )
28
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
2003-11-02

Tampa

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2357
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 974
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 117 () - 76 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18973

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 18634

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn