Ken_Rosenberg
0
Warnings
1
Arrested
6
Crimes
2017-02-04 08:37:52
2020-07-11 22:07:42
Offline
***.***.***.250
1886 giờ
37
991,352,719 $
( Trong người: 676,068,162 | Ngân hàng: 315,284,557 )
14
Market ( 1311.68994, -1445.42004, 0.22 )
1995-04-02

Wayfarer

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 835
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2484
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 37 () - 33 ()
Độ bánh xe : Không có

Raindance

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 781
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Maverick

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

PCJ-600

Vị trí đỗ: Market
Máu: 906
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 45 ()
Độ bánh xe : Không có

PCJ-600

Vị trí đỗ: Market
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18940

Có thể giao dịch

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19586

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn