Kelly_Kieu
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2018-12-22 23:17:39
2020-06-01 20:58:33
Offline
***.***.***.111
72 giờ
6
21,187,260 $
( Trong người: 4,899,279 | Ngân hàng: 16,287,981 )
17
Santa Flora ( -2683.36011, 622.67999, 14.45 )
1918-01-01

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 662
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 893
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18634

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn