Kawasaki_Hais
0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2014-10-05 15:45:52
2019-12-26 20:05:20
Offline
***.***.***.8
945 giờ
27
161,335,822 $
( Trong người: 23,301,102 | Ngân hàng: 138,034,720 )
40
El Corona ( 1811.66003, -1893.33997, 13.41 )
1999-07-11

Firetruck

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 17 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 991
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 117 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19099

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18874

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn