Karis_Menus

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
12
Crimes
2020-03-28 07:07:42
2020-05-30 22:22:39
Offline
***.***.***.71
389 giờ
14
344,519,537 $
( Trong người: 343,564,160 | Ngân hàng: 955,377 )
54
None ( 2553.76001, 1413.46997, 7700.91992 )
1920-01-01

Glendale

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 128 () - 128 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Tierra Robada
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 852
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 818
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Patriot

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 3492
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn