Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam/FC
Vào lúc: 2020-05-30 12:35:35
Sẽ mở khóa vào lúc: 2034-02-06 00:00:00
Jood_Tan
0
Warnings
5
Arrested
24
Crimes
2020-02-26 05:42:29
2020-05-30 12:35:36
Offline
***.***.***.183
100 giờ
7
-109,830,933 $
( Trong người: -209,967,684 | Ngân hàng: 100,136,751 )
8
Market ( 1280.96997, -1385.55005, 13.42 )
1922-03-03

Slamvan

Vị trí đỗ: None
Máu: 2451
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19080

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn