Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Dong PHAM SCAM
Vào lúc: 2020-02-03 18:39:10
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-10-12 00:00:00
James_Robinson
0
Warnings
7
Arrested
28
Crimes
2019-11-16 05:08:11
2020-02-03 18:02:26
Offline
***.***.***.99
132 giờ
9
1,434,444,205 $
( Trong người: 1,434,416,147 | Ngân hàng: 28,058 )
13
Market ( 1305.58997, -1444.89001, 0.22 )
1919-01-01

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 58 () - 30 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 988
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 69 ()
Độ bánh xe : Không có

BF Injection

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 877
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 19 () - 120 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 18640

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn