Jake_Salvatore
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-08-07 10:29:37
2020-01-26 14:37:06
Offline
***.***.***.112
1661 giờ
36
384,546,808 $
( Trong người: 381,067,113 | Ngân hàng: 3,479,695 )
144
Market ( 1216.42004, -1342.26001, 13.78 )
1921-01-06

Jetmax

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 977
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 933
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 39 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 724
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 122 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Broadway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 15 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 98 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 16 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 58 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 19584

Có thể giao dịch

ID: 1946

Có thể giao dịch

ID: 19528

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 355

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn