Ja_Khoa

VIP Gold

0
Warnings
5
Arrested
17
Crimes
2013-10-13 15:02:37
2020-03-29 21:22:46
Offline
***.***.***.253
1751 giờ
33
202,051,468 $
( Trong người: 73,798 | Ngân hàng: 201,977,670 )
133
San Fierro ( -1435.47998, -761.58002, 30.52 )
1997-07-20

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 607
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stratum

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1560
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Remington

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BMX

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 967
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 514
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 4595
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19022

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn