Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam/GO_05
Vào lúc: 2020-03-25 23:52:00
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-12-02 00:00:00
Inazuma_Eleven_Go
0
Warnings
5
Arrested
10
Crimes
2014-12-03 13:26:48
2020-03-25 18:04:03
Offline
***.***.***.44
1589 giờ
38
368,120,904 $
( Trong người: 1,129,677 | Ngân hàng: 366,991,227 )
25
Market ( 1267.29004, -1219.37, 13.68 )
1999-10-06

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3692
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1899
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 863
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1401
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4825
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 12 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Hotknife

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 348

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn