Huynh_Chuong

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
8
Crimes
2017-12-10 09:45:03
2020-01-23 21:00:13
Offline
***.***.***.90
698 giờ
19
101,943,538 $
( Trong người: 100,835,054 | Ngân hàng: 1,108,484 )
10
Queens ( -2379.37988, 527.25, 27.35 )
1921-01-02

Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 805
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3468
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 18973

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn