Hieu_Georgee

VIP Gold

0
Warnings
10
Arrested
37
Crimes
2015-04-17 21:54:06
2020-07-11 00:53:59
Offline
***.***.***.145
692 giờ
21
362,676,904 $
( Trong người: 12,219,290 | Ngân hàng: 350,457,614 )
19
Fisher's Lagoon ( 2100.82007, -105.28, -0.6 )
1915-01-01

Sanchez

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1178
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: El Castillo del Diablo
Máu: 978
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 125 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Blueberry
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Blueberry
Máu: 1477
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 870
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 438
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 19006

Có thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn