Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: scam
Vào lúc: 2019-10-03 22:00:01
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-06-11 00:00:00
Hao_Prime
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-05-12 05:41:25
2019-10-03 21:45:50
Offline
***.***.***.72
821 giờ
24
4,576,546 $
( Trong người: 3,000,013 | Ngân hàng: 1,576,533 )
56
Idlewood ( 1851.06006, -1502.5, 13.36 )
2004-04-22

Admiral

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1499
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 586
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 989
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 900
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn