Hao_Kill
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2020-03-20 06:39:58
2020-08-03 16:02:31
Offline
***.***.***.169
109 giờ
7
1,432,094,855 $
( Trong người: 130,890,402 | Ngân hàng: 1,301,204,453 )
7
Market ( 1286.21997, -1377.82996, 13.55 )
2005-01-01

Sadler

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 32 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 6908
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 971
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 57 () - 51 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18912

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn