Gucci_Gucci
0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2018-03-25 16:17:00
2020-01-08 20:16:39
Offline
***.***.***.243
38 giờ
4
12,285,087 $
( Trong người: 4,951,819 | Ngân hàng: 7,333,268 )
5
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
1980-05-10

Sadler

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 729
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 119 () - 114 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 94 () - 17 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Faggio

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 820
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18936

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn