Flaco_Velasquez
0
Warnings
1
Arrested
4
Crimes
Không rõ
2020-06-27 19:33:11
Offline
***.***.***.39
1215 giờ
33
492,968,640 $
( Trong người: 490,122,769 | Ngân hàng: 2,845,871 )
117
Willowfield ( 2296.68994, -1887.33997, 13.6 )
1996-05-18

Glendale

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 960
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 91 ()
Độ bánh xe : Không có

Stratum

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 32 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19610

Có thể giao dịch

ID: 19835

Có thể giao dịch

ID: 19015

Có thể giao dịch

ID: 19018

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 19835

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn