Dukex_James

VIP Gold

0
Warnings
11
Arrested
48
Crimes
2017-01-07 03:41:36
2020-07-10 22:07:04
Offline
***.***.***.236
1066 giờ
26
219,350,801 $
( Trong người: 211,808,730 | Ngân hàng: 7,542,071 )
85
Los Santos ( 1436.34998, -1469.96997, 125.37 )
2004-08-28

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1991
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 84 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3463
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 472
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn