Dev_Monster

VIP Gold

0
Warnings
13
Arrested
37
Crimes
2017-12-05 12:59:20
2020-03-23 15:42:48
Offline
***.***.***.84
465 giờ
17
2,100,438,415 $
( Trong người: 306,513,162 | Ngân hàng: 1,793,925,253 )
20
None ( 2393.76001, 2655.1001, 8001.87012 )
2000-01-01

Picador

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 102 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 976
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 118 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

ID: 18968

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn