Del_Piero
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-03-08 13:43:18
2020-07-11 15:46:27
Offline
***.***.***.209
3811 giờ
50
363,885,462 $
( Trong người: 1,958,632 | Ngân hàng: 361,926,830 )
150
Pilson Intersection ( 1116.25, 2250.98999, 10.41 )
1997-08-12

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: None
Máu: 792
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1965
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Landstalker

Vị trí đỗ: Market
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 24 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Taxi

Vị trí đỗ: Market
Máu: 869
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 845
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Alpha

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 881
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 72 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 89 () - 28 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 353

Không thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 19821

Có thể giao dịch

ID: 372

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18636

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn