David_Guetta

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2017-08-07 10:35:53
2020-01-20 21:39:43
Online
***.***.***.2
1032 giờ
24
164,138,184 $
( Trong người: 3,078,123 | Ngân hàng: 161,060,061 )
28
Missionary Hill ( -2773.04004, -495.56, 7.19 )
1998-03-14

NRG-500

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 934
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 889
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 141 () - 176 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 902
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 27 () - 91 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18865

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn