David_Boss
0
Warnings
4
Arrested
14
Crimes
2018-08-15 01:32:04
2020-01-15 19:11:17
Offline
***.***.***.182
318 giờ
12
3,442,413 $
( Trong người: 3,007,647 | Ngân hàng: 434,766 )
44
Esplanade North ( -1652.19995, 1320.81006, 7.18 )
2017-11-17

Elegy

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 51 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 804
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 928
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 112 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18962

Có thể giao dịch

ID: 18918

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn