Daniel_Peter
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-10 15:26:49
2019-12-18 13:05:44
Offline
***.***.***.13
2293 giờ
46
-41,200 $
( Trong người: 699,193 | Ngân hàng: -740,393 )
154
None ( 2321.20996, -1140.12, 1050.48999 )
1994-10-11

Glendale

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 886
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Voodoo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 988
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2392
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 56 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 778
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 743
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 930
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 60 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 870
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 112 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 719
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 31 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn