Daniel_Osorio
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-03-14 06:13:07
2020-03-29 09:15:08
Offline
***.***.***.14
409 giờ
16
506,076 $
( Trong người: 506,076 | Ngân hàng: 0 )
7
None ( 289.29999, -37.89, 1001.52002 )
2000-07-01

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1992
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 13 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tornado

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 18634

Không thể giao dịch

ID: 18634

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn