Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: scam
Vào lúc: 2019-10-28 00:12:10
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-07-06 00:00:00
Dane_Ortega
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-06-23 11:06:03
2019-10-27 22:40:35
Offline
***.***.***.24
574 giờ
20
598,200,816 $
( Trong người: 596,610,843 | Ngân hàng: 1,589,973 )
78
Market ( 1136.60999, -1489.63, 16.41 )
2003-06-16

Tornado

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Slamvan

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Uranus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1916
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blade

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Remington

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Broadway

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 92 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2425
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 614
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19016

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn