Dam_Hung

VIP Gold

0
Warnings
10
Arrested
0
Crimes
2020-04-24 08:16:38
2020-08-14 08:07:01
Online
***.***.***.235
288 giờ
12
15,948,891 $
( Trong người: 14,460,852 | Ngân hàng: 1,488,039 )
14
Downtown ( -1725.05005, 723.08002, 24.89 )
1995-04-12

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1674
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Leviathan

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn