Christina_Perri
0
Warnings
2
Arrested
2
Crimes
2013-07-17 12:43:25
2020-05-24 23:38:56
Offline
***.***.***.72
2762 giờ
41
306,108,290 $
( Trong người: 305,765,868 | Ngân hàng: 342,422 )
3
Market ( 1297.91003, -1383.63, 14.48 )
1991-05-03

Cheetah

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 71 () - 70 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 119 () - 111 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19776

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn