Bi_Uzu

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2020-02-10 12:55:37
2020-03-29 23:32:48
Offline
***.***.***.227
168 giờ
9
249,059,900 $
( Trong người: 46,256,302 | Ngân hàng: 202,803,598 )
19
Los Santos ( 1526.93994, -2795.08008, 56.87 )
2001-02-12

Maverick

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 219 () - 219 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 962
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 2699
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 181 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotknife

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1978
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2405
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 897
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1874
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 186 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18965

Có thể giao dịch

ID: 18965

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn