AnhBa_Hung
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-06-09 14:56:12
2020-01-26 23:54:00
Offline
***.***.***.28
1482 giờ
29
3,850,715 $
( Trong người: 599,797 | Ngân hàng: 3,250,918 )
103
Esplanade North ( -1637.75, 1304.40002, 7.18 )
2017-07-28

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1838
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 4557
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 858
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2492
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 88 () - 47 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18953

Có thể giao dịch

ID: 19011

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18972

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn